Mësimdhënësit
Së bashku kundër abuzimit të fëmijës

Kursi 

 • Përshkruan konceptet e mirëqenies së fëmijës dhe mjedisit mik për fëmijët
 • Përkufizon abuzimin, karakteristikat e tij dhe kategoritë dalluese
 • Identifikon instrumentet ligjore për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi dhe raportin e tyre brenda një kornize të përbashkët

Nxënësit
Së bashku kundër abuzimit të fëmijës

Kursi: 

 • Përshkruan konceptet e mirëqenies së fëmijës dhe mjedisit mik për fëmijët
 • Përkufizon abuzimin, karakteristikat e tij dhe kategoritë dalluese
 • Identifikon instrumentet ligjore për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi dhe raportin e tyre brenda një kornize të përbashkët
 • Këshillon se çka nxënësit duhet të mbajnë në mend për abuzimin e fëmijëve dhe si duhet të veprojnë nëse ata vet ose një shoqe ose shok i tyre është viktimë e abuzimit

Prindërit
Së bashku kundër abuzimit të fëmijës

Kursi 

 • Përshkruan konceptet e mirëqenies së fëmijës dhe mjedisit mik për fëmijët
 • Përkufizon abuzimin, karakteristikat e tij dhe kategoritë dalluese
 • Identifikon instrumentet ligjore për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi dhe raportin e tyre brenda një kornize të përbashkët
 • Jep këshilla për komunikim me fëmijën tuaj lidhur me abuzimet